Marketing 0 đồng tưởng khó nhưng lại không khó!

Marketing là hoạt động mang lại hiệu suất truyền thông cao cùng việc tăng trưởng doanh số sản phẩm, tuy nhiên lại tốn khá nhiều chi phí để vận hành chiến dịch. Chính vì vậy, các doanh nghiệp luôn mong muốn vừa tiết kiệm được chi phí triển khai chiến dịch marketing, vừa đạt được […]

5 bước quyết định chiến lược marketing tập trung

Theo một nghiên cứu của Forbes đã chỉ ra rằng, các doanh nghiệp áp dụng mô hình marketing tập trung thường có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cao hơn so với các doanh nghiệp không áp dụng.  Tuy nhiên, việc áp dụng chiến lược marketing tập trung để có được thành công lại không […]